Rap – andespil

Klubbens juleandespil er netop afviklet med et væld af gaver. Høje tilkendegivelser med bankoråb udløste gevinst-regn med bl.a. stege, ænder, rødvin og fine gaver fra sportsforretninger – kun afbrudt af gløgg og æbleskivepausen.

Erling havde sørget for alle indkøb og planlægning af afviklingen, mens Klavs igen i år tog sig af opråb på kyndig vis.