Velkommen til nye i klubben

Vivi Korn                             Katharina Korn                                     Kåre Peter Frederiksen

Anni Schwartz                   Kristian Altern Øvrehus                       Søren Linaa Larsen

Line Aalykke                      Susanne Kring Clausen                        Anders Kring Clausen

Mette Kring Clausen        Agner Poulsen                                        Sofie Nielsen

Birthe Larsen                     Karen Guldborg                                    Pia Kolle Rasmussen

Morten Faust Andersen  Toni Guldborg                                       Henrik Kristiansen

Preben Hansen                 Mette Hansen                                        Peter Asbjørn Hansen

Anne Louise Hansen       Anders Thore Hansen                          Anni Mayland Christensen