Generalforsamling

OS  holder generalforsamling 20. april kl. 19.

Generalforsamlingen plejer at være en god og hyggelig klubaften, hvor man præsenteres for planer for den kommende sæson, samtidig er der mulighed for at drøfte klubbens arbejde, visioner og aktiviteter.

Generalforsamlingen holdes i Orienteringsklubbens klubhus, Jægerhusstien 1

  • Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel
  • Stemmeret opnås ved betaling af kontingent for indeværende sæson
  • Forslag afgøres ved alm. stemmeflertal, ved lovændringer dog 2/3 af de repræsenterede stemmer
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen
  • 5 dage før generalforsamlingen fremlægges dagsorden, regnskab og forslag hos formanden

Generalforsamlingen er også en god anledning til at takke nogle af de, som har været i front eller taget en tørn i det forgangne år. Indsend gerne forslag. Kom og spørg til klubbens arbejde.  Generalforsamlingen afsluttes med at klubben byder på lidt mad og en øl eller vand.

Vil du spise med?

Af hensyn til indkøb er det nødvendigt med tilmelding, hvis man vil spise med.

Tilmelding til Lotte Feldfoss på mail lotte@feldfoss.dk eller tlf. 66 14 76 92 , senest 17. april.