Generalforsamling

Tak til alle deltagere ved OS´s generalforsamling den 22. april, og for de input som kom. Det er vigtigt for bestyrelsen at høre medlemmernes meninger og ideer, til vores fremtidige arbejde.

Den alpine sæson er næsten ved at være slut, men der er nogle enkelte der tager på kursus i uge 20 med Den Danske Skiskole.
Rulleski sæsonen er i fuld gang, der løbes og klubben oplever en kraftigt stigende interesse for sporten. Følg med her på hjemmesiden.

Klavs Klavsen

Der var genvalg til de der var på valg, så bestyrelsen fortsætter uændret. Bo Manley blev valgt til suppleant.