Referat bestyrelsesmøde 14/8-2017

Referat bestyrelsesmøde Odense Skiklub
d. 14. august 2017 hos Hans Wagner
Dagsorden:
1. Gennemgang referat sidste møde
2. Post
3. Aktiviteter
4. Hjemmeside
5. Økonomi
6. Evt.

Til stede: Martin, Allan, Søren, Kim, Hans Wagner (ref.)
Afbud: Pia

1. Gennemgang af referat sidste møde.
• Ingen kommentarer.
2. Post.
• Ingen post
3. Aktiviteter.
• Facebook (tidligere administrator Jeannet Sørensen) Kim kontakter for at få kode.
• Uge 4 Kim arbejder på tur til Marilleva, der er pt. 16 tilmeldte.
• Uge 7 Hans Wagner arrangerer tur til St. Anton. Der er 9 tilmeldte til turen
• Uge 8 Kim arbejder på langrendstur til Norge med Rubi rejser. Der er 2 tilmeldte
• Lotte arrangerer tur til Hafjell uge 11, tilmelding pågår.
• Henrik Iversen har arbejdet på kortture i uge 2 og uge 6 til Østrig, der arbejdes videre med en tur i uge 6
• Kirsten arrangerer tur til Sölden i uge 9, der er 2 tilmeldte.
• Martin arrangerer ture til indendørstræning til Århus. Der bliver 3 ture i uge 45 (12. november), uge 47 (26. november) og uge 1 (7. januar). Man får 3 x 10 minutter på båndet inkl. instruktion. Der arbejdes videre med turen som kræver 10 deltager for at prisen holder, klubben giver støtte til turen.
• Jørgen Stengade arrangerer vinsmagning i Vines Verden den 26. oktober kl. 19.00
• Andespil onsdag den 6. december, mangler en tovholder og hjælpere. Kim kontakter nogle emner.
• Skireparationsdag på Odense Savværk lørdag den 13. januar, Hans Wagner kontakter Erling om han vil hjælpe med afholdelsen.
• Surf og Ski Aften i november. Martin kontakter Jan og afklarer tidspunkt.
• Der er 10 som er interesseret i at lave et rulleskihold, men der mangler en tovholder / underviser. Kim vil prøve at starte det op og kontakter Bent for evt. hjælp. Christian Wolf kunne evt. lave en introduktionsdag.
• Instruktør til skigymnastikken, Louise kan kun mandag og Nanna kan kun om onsdagen. Anne-Kathrine kan afløse eller hjælpe de andre. Det bliver afklaret sidst i august. Kim sørger for børneattest. Instruktørerne får mulighed for at købe nyt udstyr.
• Odense skiklub stiller med 2 hold til DHL stafetten.
• Presenningen på liften på Slagterbakken er ved at gået i stykker, der skal laves en ny. Stik og liftens installationer skal gennemgås, samt gyvel skal skæres ned. Hans Wagner følger op og finder nogle folk der kan hjælpe i efteråret, samt få lavet en ny presenning.
• Vi skal have afklaret følgende forsikringer: Bestyrelsesforsikring, forsikring på snescooter. Der er pt. ingen forsikring på snescooter eller lift. Søren undersøger muligheder for snescooter, lift og bestyrelsesforsikring.
4. Hjemmesiden.
• Martin i gang med hjemmesiden og er ved at få den opdateret. Han har ændret opsætningen så aktiviteterne kommer på forsiden. Han arbejde videre med opretningen.
• Kontaktmail til klubben er odenseskiklub@odenseskiklub.dk
• Tilmelding af nye medlemmer skal være til Allans mail: a.liborius@mail.dk
5. Økonomi
• Bogholder Marie Møllegaard vil føre regnskaberne for klubben. Søren er i kontakt med hende og de er ved at starte systemet op.
• Allan skal have kikke-ret til kontoen for at have overblik over medlemsadministration og Hans Wagner skal have kikke-ret til turkontoen. Søren har kontaktet Danske bank. Der må kun være 2 som har kikke ret til en konto ved Danske Bank, ellers kræver det en speciel konto der koster 3.000 kr./år. Søren forhører sig ved Sydbank hvilken muligheder der er.
• Bestyrelsesmedlemmerne skal registreres på bankens konti, Søren mailer hvilke oplysninger der kræves.
• Kontingent opkrævning skal udsendes primo september med betaling 1. oktober. Hans Wagner aftaler tidspunkt med Kim for udsendelse af opkrævning på mailfletning. Allan har opdateret medlemslisten.
6. Evt.

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 hos Søren
Onsdag den 15. november kl. 19.00 hos Pia
Onsdag den 10. januar kl. 19.00 hos Allan
Onsdag den 11. april kl. 19.00 hos Martin
Generalforsamling den 25. april kl. 19.00
Hans Wagner