Referat bestyrelsesmøde 3/10-2017

Mødereferat Bestyrelsesmøde Odense Skiklub

d. 03. oktober 2017 hos Søren

Dagsorden:

  1. Gennemgang referat sidste møde
  2. Post
  3. Aktiviteter
  4. Hjemmeside
  5. Økonomi
  6. Evt.

Til stede: Martin, Allan, Søren, Kim, Hans Wagner (ref.)
Afbud: Pia

1. Gennemgang af referat sidste møde.
Ingen kommentarer.

2. Post.
Ingen post

3. Aktiviteter.
Kim, Lotte og Martin er administrator på klubbens Facebook profil.
Uge 4 Kim´s tur til Marilleva er udsolgt med 42 tilmeldte.
Uge 7 Hans Wagner arrangerer tur til St. Anton. Der er 16 tilmeldte til turen og der er flere pladser
Uge 8 Kim arrangerer langrendstur til Norge med Rubi rejser. Der er 12 tilmeldte og der er mulig for flere pladser.
Lotte arrangerer tur til Hafjell uge 11, der er 45 tilmeldte og få ledige pladser tilbage.
Henrik Iversen har arbejdet på korttur i uge 6 til Østrig, turen er aflyst
Kirsten arrangerer tur til Sölden i uge 9, der er 19 tilmeldte, der mulighed for 26 pladser.
Martin arrangerer ture til indendørstræning til Århus. Der bliver 3 ture, i uge 45 (12. november), uge 47 (26. november) og uge 1 (7. januar). Man får 3 x 10 minutter på båndet inkl. instruktion. Der er pt. kun 4 tilmeldinger så der arbejdes på 3 ture med 6 deltager til 500 kr. + transport.
Jørgen Stengade arrangerer vinsmagning i Vines Verden den 26. oktober kl. 19.00, der skal tilmeldes til Jørgen.
Andespil onsdag den 6. december, mangler en tovholder og hjælpere. Der er pt. 2 som har vist interesse for at afholde arrangementet. Kim undersøger om der er nogle flere emner ved skigymnastikken. Lokalet er bestilt.
Skireparationsdag på Odense Savværk lørdag den 13. januar, Hans Wagner og Erling er tovholder og afventer svar fra Mogens vedr. lån af savværk.
Surf og Ski Aften bliver 28 november kl. 19.00, emnet aftales, evt. noget om tilpasning af støvler.
Der er 12 som er interesseret i at lave et rulleskihold, men der mangler en tovholder / underviser. Kirstine har lave en facebookgruppe hvor man kan tilmelde sig. Kim starte holdet op torsdag den 12. oktober kl. 18.00 til 19.30 fra Kims privatadresse. Kim undersøger om holdet vil fortsætte med at løbe sammen efter første introduktion. Der arbejdes videre med at finde en underviser.
Bent vil gerne af med lageret af ski og støvler, der skal findes et nyt lager. Kim undersøger om vi må bruge gymnastiksalens lagerrum til opbevaring. Der skal evt. købes nye skabe som kan låses af til ski og støvler.
Christian Wolf vil gerne lave en introduktionsdag for rulleskiløbere, det skal være en dag han er i Odense, Kim følger op.
Instruktør til skigymnastikken, Louise tager mandag og onsdag, Anne-Kathrine og Mia kan afløse om onsdagen. Kim undersøger vedr. en afløser til om mandagen. Instruktørerne får mulighed for at købe nyt udstyr.
Presenningen på liften på Slagterbakken er ved at gået i stykker, der skal laves en ny. Stik og liftens installationer skal gennemgås og gyvel skal skæres ned. Hans Wagner følger op og finder nogle folk der kan hjælpe lørdag den 28. oktober kl. 10.00, samt få lavet en ny presenning.
Vi skal have afklaret følgende forsikringer: Bestyrelsesforsikring, forsikring på snescooter. Søren afventer besøg af konsulent for afklaring af forsikringer på snescooter, lift og bestyrelsesforsikring.
Erling og Hans Wagner har været til møde med Skovbrugerrådet vedr. brugen af Elmelund Skoven. De forskellige bruger fortalt om hvad de brugte skoven til. Skovbrugerrådet bliver lukket ned, men der er mulighed for at frivillige brugere kan fortsætte rådet. Klubben skal have lavet nogle skilte til at sætte op på langrends løjperne når der bliver trukket spor.
Der er kommet en del nye medlemmer, der er pt. 351 medlemmer og vi har mailadresser på alle medlemmer. Allan har cyklet rundt med breve til dem vi manglede mailadresse på, og det medvirket til at vi har fået mailadresse på de sidste der manglede.

4. Hjemmesiden.
Martin har opdateret hjemmesiden og følger løbende op på den.
Kontaktmail til klubben er odenseskiklub@odenseskiklub.dk
Tilmelding af nye medlemmer skal være til Allans mail: a.liborius@mail.dk

5. Økonomi
Bogholder Marie Møllegaard er startet op med at føre regnskaberne for klubben. Søren har sendt bilag frem og afventer svar fra Maria. Søren kontakt hende for at afklare om hun skal have hjælp til at starte systemet op.

Kontingent opkrævning har Kim udsendes primo september med betaling 1. oktober. Betalingerne er begyndt at komme ind, pt. er der en del der skal sendes rykker ud til.

Søren har fået oprette turkonti ved Sydbank. Der kan laves en aftale om Business online konti, det koster 250 kr. om året. Der kan laves de konti vi skal bruge og med kikke ret for turarrangører. Ved årsskiftet lukkes alle konti i Danske Bank og de flyttes over til Sydbank.

6. Evt.
Det skal overvejes om klubben skal deltage i fjordens dag med rulleski på Stige Ø til næste år.
Det skal afklares hvad vi må have liggende på Google kontoen og Dropbox i forholdt til persondataloven efter 24. maj 2018

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:
Onsdag den 15. november kl. 19.00 hos Pia
Onsdag den 10. januar kl. 19.00 hos Allan
Onsdag den 11. april kl. 19.00 hos Martin
Generalforsamling den 25. april kl. 19.00

 

Hans Wagner