Referat bestyrelsesmøde 15/11-2017

Mødereferat bestyrelsesmøde d. 15. november 2017 hos Allan

Dagsorden

  1. Gennemgang referat sidste møde
  2. Post
  3. Aktiviteter
  4. Hjemmeside
  5. Økonomi
  6. Evt.

Til stede: Martin, Allan, Kim, Hans Wagner (ref.)
Afbud: Pia, Søren

1. Gennemgang af referat sidste møde.
• Ingen kommentarer.

2. Post.
• Ingen post

3. Aktiviteter.
• Uge 4 Kim´s tur til Marilleva er udsolgt med 43 tilmeldte inkl. 3 instruktører.
• Uge 7 Hans Wagner arrangerer tur til St. Anton. Der er 23 tilmeldte til turen og der er flere pladser.
• Uge 8 Kim arrangerer langrendstur til Norge med Ruby rejser. Der er 12 tilmeldte og der er mulig for flere pladser.
• Lotte arrangerer tur til Hafjell uge 11, turen er udsolgt på nær af 1 ledige pladser. Der kommer 4 instruktører med på turen.
• Kirsten arrangerer tur til Sölden i uge 9, der er 19 tilmeldte, der er mulighed for 26 pladser.
• Martin arrangerer ture til indendørstræning til Århus. Der bliver 3 ture, første tur i uge 45 gik godt og de 5 deltagerne havde en god dag. Næste ture er uge 47 (26. november) og uge 1 (7. januar). Man får 3 x 10 minutter på båndet inkl. Instruktion til 500 kr. + transport.
• Jørgen Stengade har arrangeret vinsmagning i Vinens Verden den 26. oktober kl. 19.00. Der var 16 deltager, så klubben gav støtte pga. der skulle være 20. Det gik god og med gode vine.
• Andespil onsdag den 6. december, mangler en tovholder og hjælpere. Der er pt. 1 som har vist interesse for at afholde arrangementet. Kim har forespurgt om der er nogle flere emner ved skigymnastikken, men har ikke fået nogle tilbagemeldinger. Der sendes nyhedsbrev ud for at finde emner ellers må det aflyses. Lokalet er bestilt.
• Skireparationsdag på Odense Savværk lørdag den 13. januar kl. 10.00 – 14.00, Hans Wagner og Erling er tovholder, Mogens har bestilt savværket.
• Surf og Ski Aften bliver 28 november kl. 19.00, emnet aftales, evt. noget om tilpasning af støvler. Martin afklarer emnet med Jan i uge 47
• Der er 12 som er interesseret i at lave et rulleskihold, men der mangler en tovholder / underviser. Kirstine har lave en facebookgruppe hvor man kan tilmelde sig. Kim har startet holdet op, der kom 3 deltager torsdag den 12. oktober kl. 18.00 til 19.30 fra Kims privatadresse. Holdet har afholdt to aftener mere men der har været så få deltager så nu er det stoppet. Det afklares internt om det skal fortsætte med dem der er på facebookgruppen.
• Bent vil gerne af med lageret af ski og støvler, der skal findes et nyt lager. Kim har fået lov til at sætte nye skabe op i gymnastiksalens lagerrum. Kim og Hans Wagner afklarer indkøb af nye skabe.
• Kristian Wolff vil gerne lave en introduktionsdag for rulleskiløbere, det skal være en dag han er i Odense, Kim følger op.
• Instruktør til skigymnastikken, Louise tager mandag, Anne-Kathrine tager onsdag og Mikkel er afløser/hjælper om onsdagen. Instruktørerne får mulighed for at købe nyt udstyr.
• Presenningen på liften er skiftet og installationer gennemgået, liften prøvekørt og gyvel på bakken er skåret ned.
• Vi skal have afklaret følgende forsikringer: Bestyrelsesforsikring og forsikring på snescooter. Søren afventer besøg af konsulent for afklaring af forsikringer på snescooter, lift og bestyrelsesforsikring.
• Klubben skal have lavet nogle skilte til at sætte op på langrendsløjperne når der bliver trukket spor i Elmelund Skoven. Kim laver skilte der kan klæbes på en stålplade. Hans Wagner laver stolper og stålpladeskilte.

4. Hjemmesiden
• Martin har opdateret hjemmesiden og følger løbende op på den.
• Kontaktmail til klubben er odenseskiklub@odenseskiklub.dk
• Tilmelding af nye medlemmer skal være til Allans mail: a.liborius@mail.dk

5. Økonomi
• Bogholder Marie Møllegaard føre regnskaberne for klubben.
• Kontingentopkrævning har Kim udsendes primo september med betaling 1. oktober. Betalingerne er komme ind, men der skal sendes rykker ud til dem der mangler at betale, ca. 100 stk.
• Søren har fået oprette turkonti ved Sydbank. Der kan laves en aftale om Business online konti, det koster 250 kr. om året. Der kan laves de konti vi skal bruge og med kikke ret for turarrangører. Ved årsskiftet lukkes alle konti i Danske Bank og de flyttes over til Sydbank.
• Kim og Martin er ved at undersøge et styresystem fra Clumeo til styring af klubbens aktiviteter og medlemslister.

NÆSTE BESTYRELSESMØDER
Onsdag den 10. januar kl. 19.00 hos Pia / Kim
Onsdag den 11. april kl. 19.00 hos Martin
Generalforsamling den 25. april kl. 19.00

Hans Wagner