GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 24 APRIL

Generalforsamlingen er afholdt. Regnskab, forslag om kontingentstigning og vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var stor opbakning om bestyrelsens politik for klubben.
Referat forventes klart ultimo maj pga. ferie.