Sommergymnastik!

Som noget nyt afholder Andreas, som vi kender fra mandagsholdet, sommergymnastik på Stige Ø om mandagen fra kl. 19-20 og kl. 20-21 frem til indendørs-gymnastikken starter medio september. Se mere her!