Generalforsamling

Gforsaml1

GENERALFORSAMLING i Odense Skiklub

Blev afholdt d. 15. JUNI 2021. Referat er på trapperne.

OM GENERALFORSAMLING GENERELT
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes i april måned. Desuden vil indkaldelse blive udsendt i nyhedsbrev.

Stemmeret opnås ved betaling af kontingent for indeværende sæson. Forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved lovændringer dog mindst 2/3 af de repræsentative stemmer.

Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Senest 5 dage før lægges dagsorden, forslag og evt. vedtægtsændringer på klubbens hjemmeside.

Se referatet fra generalforsamlingen 2020 her!