Generalforsamling

Gforsaml1

GENERALFORSAMLING i Odense Skiklub

Blev afholdt d. 15. JUNI 2021.

Se referatet fra generalforsamlingen 2021

OM GENERALFORSAMLING GENERELT
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes i april måned. Desuden vil indkaldelse blive udsendt i nyhedsbrev.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig tilstedeværelse, eller ved indsendelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.  Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens start. Fuldmagter kan i marts hentes på Odense Skiklubs hjemmeside www.odenseskiklub.dk

For at opnå stemmeret må kontingentet for indeværende sæson være betalt senest 31. marts.

Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 15 februar. Senest 5 dage før lægges dagsorden, forslag og evt. vedtægtsændringer på klubbens hjemmeside.