Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt Tirsdag d. 18. april 2023.

Se referat fra generalforsamling 18.4.23

Vedtægter for Odense Skiklub fra 6.4.22

OM GENERALFORSAMLING GENERELT
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes i april måned. Indkaldelse vil blive udsendt i nyhedsbrev.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig tilstedeværelse, eller ved indsendelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.  Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens start. 

For at opnå stemmeret må kontingentet for indeværende sæson være betalt senest 31. marts.

Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 15 februar.  

Senest 5 dage før generalforsamlingen lægges dagsorden, forslag og evt. vedtægtsændringer på klubbens hjemmeside.

Se iøvrigt de gældende vedtægter (ovenfor).