Mødereferat B- møde 8. okt. 2015

Dagsorden:

  1. Gennemgang sidste mødes referat
  2. Post
  3. Aktiviteter
  4. Hjemmeside
  5. Økonomi
  6. Evt.

Til stede: Søren, Dorthe, Erling, Klaus, Hans Wagner (ref.)

Afbud: Peter, Kim

1.Gennemgang af sidste mødes referat.

Ingen kommentarer.

2.Post.

Ingen Post.

3.Aktiviteter.

Turen til Mayrhofen i uge 3 med Kim har 28 tilmeldte, der kommer 2 instruktører med. Trier Ski som står for turen har ikke betalt til rejsegarantifonden og turen er derfor ikke dækket. Der er indbetalt depositum for 19 personer i alt 28.500 kr. før Trier Ski blev blacklistet den 24/9-15, og de er dækket af rejsegarantifonden. Der er ikke indbetalt depositum på de resterende 9 deltager og det bliver ikke betalt før der er afklaring med rejsegarantifonden. Trier Ski har lovet at der kommer afklaring i uge 42. Det blev besluttet at vi afventer svar i næste uge, og derefter kan der undersøges ved andre rejseselskaber om de evt. kan overtage turen.

Klaus og Dorthe har undersøgt om der kan arrangeres en romsmagning eller vinsmagning med div. tilbehør, det kommer ca. til at koste 200 kr. pr. person hvilket ligger lidt i overkanten. Den vinsmagning vi plejer at holde ved Vinens Verden koster ca. 140 kr., og det kræver ca. 20 deltager. Det blev besluttet at Klaus kontakter Vinens Verden for afholdelse af vinsmagning tirsdag den 3. november.

Der afholdes Andespil den 9. december. Erling vil stå for indkøb af div. gaver. Klaus tager Surfe og Ski, Sportsmaster Nyborg. Dorthe tage Falck, Intersport Erik Sørensen, Sportsmaster og Tencate (Peter) Vinens Verden. Erling tager Sydbank, Intersport og Fatser.

Økonomisystemet ”Convensus” tages først i brug når den nye Kasserer kendes.

Værkstedsdag den 9. januar på Odense Savværk Erling afklarer med Mogens

Prøvetur på rulleski kan aftales med Bent Åkjær, de første 2 ture er gratis bagefter skal de melde sig ind i klubben. Erling orienterer Bent

Der sættes annoncer i aviserne efter efterårsferien for at reklamere for skigymnastikken og fremme medlemstallet. Erling følger op.

Uge 7 tur til St. Anton i sammenarbejde med Kolding skiklub, Hans Wagner har 14 tilmeldte, annonce lægges på hjemmesiden

Uge 5 har Hans Wagner lavet Off Pist tur til La Grave med Søren Svinth, annonce lægges på hjemmesiden, der er 2 tilmeldte, der kan deltage 6 personer.

Turen i uge10 til Hafjell med Lotte har udsolgt.

Tur med Carl Helge i uge 6 til Tignes, der er 24 tilmeldte, der kommer en instruktør med.

Surf og Ski aften, Klaus kontakter Jan og afklarer dato, oplæg tirsdag den 17. eller tirsdag den 24. november

Der er 2 nye fysioterapeut piger som er instruktører til skigymnastikken

4.Hjemmesiden.

Der laves et kursus for Erling, Kim og Klaus om at lægge ting på hjemmesiden, Christian vender tilbage med datoer. Klaus kontakter Christian om han kan komme til B-møde den 18. november kl. 17.00

5.Økonomi

Søren vil stoppe som kasserer, men han tager 2015 med. Det undersøges hvem der kan overtage.

Det går fint med indbetalingerne af kontingenter, der har ikke været så mange udmeldinger. Søren orienter Allan om hvem der har betalt.

6.Evt.

Intet 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Onsdag den 18. november hos Erling

Onsdag den 13. januar hos Peter

Onsdag den 13. april hos Klaus

Generalforsamling den. 20. april

Hans Wagner