Mødereferat B- møde 10. aug. 2015

 

Til stede Søren, Dorthe, Erling, Kim, Klaus, Peter

Afbud Hans Wagne

1.Gennemgang af sidste mødes referat.

Ingen kommentarer

2.Post.

Ingen Post.

3.Kasserer

Søren afgår som kasserer ved næste generalforsamling, men afslutter regnskab 2015.

4.Status på Conventus

Kim har undersøgt Conventus, som en klub IT-platform (inkl. regnskabssystem og net-betaling ). Der er en gratis prøveperiode på ét år, men startende pr. 1/1. Kim foreslår at vente til 1/1-2016 og så inddrage ny kasserer da en stor del af system opsætningen er opsætning af regnskab. Odense kommune afholder Conventus workshop en gang ugentligt. Første år er udgiften 2700Kr. til betalingsløsning og opkrævningsgebyr, herefter 4700kr pr. år.

5.Ture, status

Mayrhofen uge 3: Der er p.t. 15 tilmeldte, tilmeldings frist er 1. Okt. (arrangør: Trier Ski).

Tigne: Der er p.t. 2 tilmeldte – Der arbejdes med en længere tilmeldingsfrist evt. 1. Okt. (arrangør: Danski)

Hafjell: p.t. ingen status

Da der ikke er overvældende tilslutning, skal nyhedsbrev med turopslag skal udsendes snarest. Da klubbens hjemmeside ikke fungerer optimalt lægges alle turopslag på Kims private web server, så det kan linkes direkte til disse i nyhedsmail

6.Skigymnastik:

P.t. har vi ingen instruktører. Startdato udskydes derfor med 1 uge til mandag den 21.sept kl.19:00, og efterfølgende onsdag kl. 17:00. Erling fortsætter med at finde instruktører. Dorthe laver opslag på Facebook med instruktørefterlysning.

7.Aktiviteter kommende sæson

Vinoble på Dalumvej, vil gerne lave smagning af rom/vin/whisky slut oktober. Klaus koordinerer.

Alternativt foreslås delikatessesmagning vin evt: hos Alfred og Kamilla (Brian Matzen), Ostesmagning hos Den Gode Smag, Rosticceria i Brandts passage eller H.J. Hansen. Klavs og Dorthe undersøger og vender hurtigt tilbage.

Andespil: Dato er fastsat til onsdag den 9. December.

Værkstedsdag: Dato er fastsat til 9. Jan 2016 Erling koordinerer med Mogens.

Rulles ski: Bent Åkjær forespurgte på generalforsamling om hvordan rulleski-træning skal afregnes. Bestyrelsen har besluttet at: ikke-medlemmer kan komme til træning 1-2 gange uden beregning herefter kræves medlemskab af og indmeldelse i klubben.

For at styrke medlemstilgangen indrykkes annoncer for skigymnastik i ugeavisen (med link til klubbens hjemmeside). Erling indrykker annonce omkring efterårsferien

8.Økonomi

9.Eventuelt.