Mødereferat B-møde 18. nov. 2015

Dagsorden

  1. Gennemgang sidste mødes referat
  2. Post
  3. Aktiviteter
  4. Mødereferat B-møde d. 18. november 2015 hos Erling
  5. Hjemmeside
  6. Økonomi
  7. Evt.

Til stede Søren, Dorthe, Erling, Klaus, Hans Wagner (ref.)

Afbud Peter, Klaus

1.Gennemgang af sidste mødes referat

Ingen kommentarer.

2.Post

Ingen Post.

3.Aktiviteter

Turen til Mayrhofen i uge 3 med Kim har 31 tilmeldte, der kommer 2 instruktører med. Trier Ski er gået konkurs, turen overtages af Danski og gennemføres som planlagt mod en merpris på 300 kr. pr. person + merudgift på liftkort som skiklubben dækker. Turen vil give ca. 5000 kr. i underskud, som dækkes af overskuddet fra sidste år.

Der skal udarbejdes et regelsæt for afvikling af ture arrangeret af Odense Skiklub, så klubben ikke kommer til at hænge på rejsebureauers konkurser m.m.

Der var kun 8 tilmeldte til vinsmagning i Vinoble, så den blev aflyst.

Der har været annonceret i Ugeavisen om skigymnastikken, men det har ikke givet det store respons på medlemstallet.

Der afholdes andespil den 9. december kl. 19.00 – 21.30. Der følges op på hjemmesiden. Erling vil stå for indkøb af div. gaver. Klaus tager Surf og Ski, Sportsmaster Nyborg. Dorthe har fået samlet ind. Erling tager Sydbank, Intersport og Fazer. Hans Wagner hjælper med afvikling af arrangementet.

Værkstedsdag den 9. januar på Odense Savværk. Erling har afklaret med Mogens

Prøvetur på rulleski kan aftales med Bent Åkjær, de første 2 ture er gratis bagefter skal de melde sig ind i klubben. Erling orienterer Bent.

Uge 7 tur til St. Anton i sammenarbejde med Kolding skiklub, turen er udsolgt men der arbejdes på at få flere værelser på hotellet. Pt. er der 19 tilmeldte.

Uge 5 har Hans Wagner lavet Off Pist tur til La Grave med Søren Svinth, der er 2 tilmeldte, der kan deltage 6 personer.

Turen i uge 10 til Hafjell med Lotte har udsolgt.

Tur med Carl Helge i uge 6 til Tignes, der er 29 tilmeldte, der kommer en instruktør med. Der er ikke økonomi til flere instruktører pga. de få tilmeldte til undervisning, så der er enkelte der ikke kan få undervisning. Erling prøver at tage en snak med Carl Helge om der er mulighed for at købe en lokal instruktør.

Surf og Ski aften tirsdag den 24. november fra kl. 19.00 til 21.00, invitation bliver sendt rundt på mail.

Der er 2 nye fysioterapeut piger som er instruktører til skigymnastikken og de udfører en god træning. Der er et rimeligt med fremmøde til undervisningen. Erling undersøges om der skal købes nye gummibånd til undervisningen.

5.Hjemmesiden

Der laves et kursus for Erling, Kim og Klaus om at lægge ting på hjemmesiden, Christian vender tilbage med datoer. Klaus og Kim kontakter Christian om hvornår han kan.

6.Økonomi

Søren vil stoppe som kasserer, men han tager 2015 med. Det undersøges hvem der kan overtage. Kim har et emne som han vil forhøre om vedkommende er interesseret i at blive kasserer.

Økonomisystemet ”Conventus” tages først i brug når den nye kasserer kendes.

Der har været sendt kontingentopkrævninger ud med mail, det har medført at der er sendt 115 rykkere ud med posten, det er en del flere en da girokortene blev sendt ud. Der kan rykkes via mail, ellers skal kontingentbetalingen betales via PBS, evt. med det nye regnskabssystem

Medlemstallet er for nedafgående, selv om der er kommet 30 nye medlemmer

7.Evt

Erling og Søren har en del mapper liggende med klubbens regnskaber og papirer som fylder på loftet, skal afklares om det skal i depot eller deponi.

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Onsdag den 13. januar hos Peter

Onsdag den 13. april hos Klaus

Generalforsamling den. 20. april

Hans Wagner