Mødereferat B – møde 28. januar 2016

Mødereferat B-møde d. 28. januar 2016 hos Peter

Dagsorden:

 1. Gennemgang sidste mødes referat
 2. Post
 3. Aktiviteter
 4. Hjemmeside
 5. Økonomi
 6. Evt.

Til stede: Klaus, Søren, Dorthe, Erling, Kim, Peter (ref.)

Afbud: Hans Wagner

 • Gennemgang af sidste mødes referat.
 • Ingen kommentarer.
 • Post.
 • Ingen Post.
 • Aktiviteter.
 • Den evige udfordring med instruktører i Frankrig kan løses ved i god tid (ca. 3 mdr.) at ansøge om tilladelse til at medtage egne instruktører. Erling sender nuværende dokumenter til Dorthe som får udarbejdet et standard-dokument til fremsendelse forud for kommende Frankrigsture.
 • Turen til Mayrhofen i uge 3 med Kim gik fint, dog med enkelte skader. DanSkis guider var ikke på samme niveau som sidste års Triers guides. Bortset fra det har DanSki leveret en fin service.
 • Der skal udarbejdes et regelsæt for afvikling af ture arrangeret af Odense Skiklub, så klubben ikke kommer til at hænge på rejsebureauers konkurser m.m. Erling har indhentet et par regelsæt fra andre klubber. Der var ingen der indeholdt punkter som omhandler de problemer vi har været igennem. Det med sidste referat udsendte regelsæt foreslås derfor opdateret til nutidige forhold. Kim vil udarbejde et udkast til næste møde. Øvrige sender relevante punkter og input til Kim.
 • Der afholdes Andespil den 9. december kl. 19.00 – 21.30. Det gik godt med fuldt hus og den vanlige ujævne fordeling af præmierne. Der var et overskud på ca. DKK 1.500,-
 • Værkstedsdag den 9. januar på Odense Savværk er afholdt med den sædvanlige søgning. Vi har grej til 8 arbejdsstationer og grejmængden er OK.
 • Surf & Ski arrangerer foredrag med Thomas Urskov på torsdag d. 4 februar. Pris 75 incl. en øl eller vand. Lægges på hjemmeside og facebook. Erling udsender direct mail.
 • Uge 7 tur til St. Anton i samarbejde med Kolding skiklub, turen er udsolgt men der arbejdes på at få flere værelser på hotellet.
 • Uge 5 har Hans Wagner lavet Off Pist tur til La Grave med Søren Svinth, der var 2 tilmeldte ved sidste møde, der kan deltage 6 personer status udkendt.
 • Turen i uge10 til Hafjell med Lotte har udsolgt.
 • Tur med Carl Helge i uge 6 til Tignes, der er 24 tilmeldte, der kommer en instruktør med. Sagen er løst i forhold til instruktion. Der fastholdes en instruktør og hvis det ikke er nok findes der alternativer på stedet.
 • Surf og Ski aften tirsdag den 24. november fra kl. 19.00 til 21.00. Udmærket tilslutning.
 • God mandagscoach! Mie har haft dårlig ryg og Anne Sophie har vikarieret. Der er god søgning i øjeblikket. Der kan generelt godt være lidt flere på begge hold.
 • Hjemmesiden.
 • Der laves et kursus for Erling, Kim og Klaus om at lægge ting på hjemmesiden. Kim har været på og føler sig i stand til at rette i de elementære dele. Det mere komplekse lay-out ændringer vil kræve en der har større kendskab til WordPress. Kim vil fortsat forsøge at få kontakt til Christian om hvornår han kan give Klaus og Kim et kursus.
 • Økonomi
 • Søren fortsætter med at ordne de forskellige betalinger. Regnskab 2015 bogføres færdigt i den kommende 1-2 uger og klargøres til revision.
 • Kim har undersøgt et par emner. Bodolf har meldt nej tak, Jan er mulig – Klaus forfølger den. Klaus har endnu et emne Henrik Iversen, som han forfølger. Bestyrelsens holdning er at kassereren ikke nødvendigvis deltager i alle bestyrelsesmøder.
 • Økonomisystemet ”Convensus” tages først i brug når den nye Kasserer kendes. De fleste foreninger i Odense har skiftet og kommunens Convensus-værksted lukkes derfor. Der er både PBS og kortbetaling tilknyttet Convensus.
 • Rykkerudsendelsen har givet noget og der kommer også nye indmeldinger. Præcist overblik haves ikke.
 • Medlemstallet er p.t. 431 som er opgivet CFR. 2013 var det 535 og 2014 var det 485. Det giver et frafald på ca.50 om året…
 • Evt.
 • Medlemstallet skal der arbejdes med! Vi skal have lagt en strategi for hvordan vi får aktiveret og trukket yngre medlemmer ind. Kan der samtidigt opnås nogle yngre medlemmer i bestyrelsen til at være med til at udvikle nye skigrene. Hovedprojektet for en kommende bestyrelse skal være at få aktiveret de unge og få engageret nogen til at skabe noget viralt aktivitet om klubben.
 • Erling og Søren har en del mapper liggende med klubbens regnskaber og papirer som fylder på loftet, skal afklares om det skal i depot eller deponi.
 • Indkaldelse til generalforsamling skal ske med en direkte mail og på hjemmesiden. Indsendte forslag skal udsendes inden generalforsamlingen.
 • Der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer for Dorthe og Erling. Der skal desuden findes et emne til kasserer, Søren fortsætter som bestyrelses medlem. 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Onsdag den 13. april hos Klaus

Generalforsamling den. 20. april

Peter Bertelsen