Mødereferat B – møde 13. april 2016

Mødereferat B-møde d. 13. april 2016 hos Klavs

Dagsorden:

 1. Gennemgang referat sidste møde
 2. Post
 3. Aktiviteter
 4. Hjemmeside
 5. Økonomi
 6. Evt.

Til stede: Klavs, Dorthe, Erling, Kim, Peter, Hans Wagner (ref.)

Afbud: Søren

 • Gennemgang af referat sidste møde.
 • Ingen kommentarer.
 • Post.
 • Ingen Post.
 • Aktiviteter.
 • Den evige udfordring med instruktører i Frankrig kan løses ved i god tid (ca. 3 mdr.) at ansøge om tilladelse til at medtage egne instruktører. Erling har fremsendt nuværende dokumenter til Dorthe som får udarbejdet et standard-dokument til fremsendelse forud for kommende Frankrigsture. Dorthe arbejder på at få det oversat til fransk. Der er ikke de samme problemer med Østrig. Der kan fremsendes en orientering til den lokale skiskole om at der kommer en gruppe, som har instruktører med.
 • Der skal udarbejdes et regelsæt for afvikling af ture arrangeret af Odense Skiklub, så klubben ikke kommer til at hænge på rejsebureauers konkurser m.m. Kim har fremsendt oplæg til ny regelsæt. Dorthe har kontaktet DGI`s jurister for om de evt. vil gennemgå oplægget, hun afventer svar. Det skal afklares om klubben er turarrangør når de køber bus og hotel/hytter direkte. Oplægget gennemgået og div. punkter tilrettes. Punkt 3.5 tages op på generalforsamlingen. Erling og Klaus udfærdiger tekst til fremlæggelse.
 • Surf & Ski arrangerede foredrag med Thomas Urskov torsdag d. 4. februar. Der var stor tilmelding til arrangementet af medlemmer og folk ude fra.
 • Uge 7 tur til St. Anton i samarbejde med Kolding skiklub, turen var udsolgt med 18 deltagere, vi kunne ikke få flere værelser. Den gik godt og var uden skader.
 • Uge 5 har Hans Wagner lavet Off Pist tur til La Grave med Søren Svinth. Der var 2 deltager som havde 2 bjergfører på turen, med randone i området og Off pist i La Grave
 • Turen i uge10 til Hafjell med Lotte var udsolgt. Turen gik godt med god sne og der var god opbakning til at turen blev holdt tidligere end den plejer.
 • Tur med Carl Helge i uge 6 gik til Tignes. Der var 24 deltager og en instruktør med. Alle fik undervisning. Der kom sne hver dag så der var masser af sne og det var et godt hotel med god mad.
 • Skiafslutning før påske hvor Anne Sophie havde bagt kage til alle. Instruktørerne har udført en god skitræning. Anne Sophie og Mia vil gerne være instruktør næste år. Instruktør vil gerne have nyt udstyr, de kan komme med et oplæg til indkøb. Kim følger op.
 • Generalforsamling: Klaus er på valg, genopstiller. Peter er på valg, genopstiller. Kim og Hans Wagner er ikke på valg. Erling og Dorthe er på valg og de trækker sig. Søren trækker sig som kasser men vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Der skal minimum findes et medlem mere helst 2. Der skal findes en ny kassere.
 • Erling står for pokalerne. Jørgen Stengade dirigent, referent afklares.
 • Hjemmesiden.
 • De mere komplekse lay-out ændringer vil kræve en der har større kendskab til WordPress.
 • Kim har fået adgang til hjemmesiden og været inde og undersøge hvad der kan gøres med hjemmesiden. Det skal udføres i WordPress så der skal købes hjælp for at lave dem om. Det tages op på næste møde.
 • Økonomi
 • Regnskab har været fremsendt til bestyrelsen, underskrives. Klaus kopier den og tager den med til generalforsamlingen.
 • De emner der har været fremme til kasser jobbet har meldt fra. Bo Lytters og Morten Hoff kan være emner, Klaus undersøger
 • Bestyrelsens holdning er, at kassereren ikke nødvendigvis deltager i alle bestyrelsesmøder.
 • Økonomisystemet ”Convensus” tages først i brug når den nye Kasserer kendes. De fleste foreninger i Odense har skiftet og kommunens Convensus-værksted lukkes derfor. Der er både PBS og kortbetaling tilknyttet Convensus.
 • 6. Evt.
 • Medlemstallet skal der arbejdes med! Vi skal have lagt en strategi for hvordan vi får aktiveret og trukket yngre medlemmer ind. Kan der samtidigt opnås, at få nogle yngre medlemmer i bestyrelsen som kan være med til at udvikle nye skigrene. Hovedprojektet for en kommende bestyrelse skal være at få aktiveret de unge og få engageret nogen til at skabe noget viralt aktivitet om klubben.
 • Erling og Søren har en del mapper liggende med klubbens regnskaber og papirer som fylder på loftet, skal afklares om det skal i depot eller deponi. Der sorters i mapperne og den nye bestyrelse finder en lagerplads.
 • Der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer for Dorthe og Erling. Der skal desuden findes et emne til kasserer, Søren fortsætter som bestyrelsesmedlem. 

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Generalforsamling den. 20. april

Onsdag den 18. maj kl. 19.00 hos Kim

Hans Wagner