Mødereferat B-møde d. 18. maj 2016

Dagsorden:

 1. Gennemgang referat sidste møde
 2. Post
 3. Aktiviteter
 4. Hjemmeside
 5. Økonomi
 6. Evt.

Til stede: Klaus, Søren, Kim, Hans Wagner (ref.)

Afbud: Peter

 • Gennemgang af referat sidste møde.
 • Ingen kommentarer.
 • Post.
 • Ingen Post.
 • Aktiviteter.
 • Efter generalforsamlingen er bestyrelsen er blevet konstitueret med Klaus som formand, Peter som næsteformand, Søren som kasser, Kim og Hans Wagner som bestyrelsesmedlem. Søren tager regnskabs året 2016 med som kasser.
 • Oplæg fra generalforsamlingen gennemgået, der arbejdes videre med de enkelte punkter. Introduktionsdag for rulleski kan evt. være samme dag som de mødes, afklares med Bent.
 • Efter bestyrelsesmødet afholdes et arengement for Erling, Grethe og Dorthe som tak for et stort stykke bestyrelsesarbejde, hvor de er inviteres til spis med bestyrelsen. Erling vil i den forbindelse blive udnævnt til æresmedlem for Odense Skiklub
 • Formandspostens opgaver deles ud på bestyrelsesmedlemmerne: Kontakt kommune, Dansk skiforbund, bank, klubmail, skigymnastikken, medlemsregistrering/ fakturafremsending, hjemmesiden, orienteringsmail. Div. arrangementer aftales og fordels på bestyrelsesmøder.
 • Klaus: Dansk skiforbund, kontakt kommunen, klubmailen
 • Kim: Skigymnastikken, orienteringsmail, hjemmesiden + Lotte
 • Hans Wagner: Medlemsregistrering /fakturafremsending
 • Peter:
 • Søren: Banken (Søren afklarer vedr. regler iht. Formand)
 • Klaus tager til repræsentantskabsmøde ved forbundet søndag.
 • Søren undersøger om der kan laves turkontoer hvor turlederne får kikke-/brugerret.
 • Klubben giver støtte til deltager i DHL stafetten, samt 1000 kr. til T-shirts.
 • Der gives penge til at Bent kan købe brugte rulleski.
 • Der skal oprettes en dropboks hvor elektroniske dokumenter kan gemmes. Den er gratis op til 20 GB, Kim opretter.
 • Turledermøde afholdes i den nærmeste fremtid, der sendes mail rundt.
 • Kim har tilrette turreglerne efter godkendelse fra generalforsamlingen.
 • Lotte arbejder på tur til Hagfjell uge 10 eller 11.
 • Kim arrangere tur til Livigno i uge 4
 • Hans Wagner arbejder vider med uge 7 tur til St. Anton
 • Anne Sophie og Mia vil gerne være instruktør næste år. Instruktør vil gerne have nyt udstyr, de kan komme med et oplæg til indkøb. Kim følger op.
 • Hjemmesiden.
 • De mere komplekse lay-out ændringer vil kræve en der har større kendskab til WordPress.
 • Kim har fået adgang til hjemmesiden og været inde og undersøge hvad der kan gøres med hjemmesiden. Det skal udføres i WordPress så der skal købes hjælp for at lave dem om. Det tages op på næste møde.
 • Økonomi
 • Søren fortsætter som kasser i resten af 2016 med det gamle regnskabsystem.
 • Der arbejdes på at finde en afløser til kasser posten, evt. købe sig til hjælp
 • Økonomisystemet ”Convensus” tages først i brug når den nye Kasserer kendes. Der er både PBS og kortbetaling tilknyttet Convensus.
 • Eventuelt NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

  Onsdag den 10. august kl. 19.00 hos kim

  Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 hos Hans Wagner

  Onsdag den 16. november kl. 19.00 hos Søren

  Onsdag den 18. januar kl. 19.00 hos Peter

  Tirsdag den 4. april kl. 19.00 hos Klaus

  Generalforsamling den 26. april kl. 19.00

  Hans Wagner