Mødereferat B-møde d. 10. august 2016

Mødereferat B-møde d. 10. august 2016 hos Kim

Dagsorden:

 1. Gennemgang referat sidste møde
 2. Post
 3. Aktiviteter
 4. Hjemmeside
 5. Økonomi
 6. Evt.

Til stede: Klaus, Søren, Kim, Hans Wagner (ref.)

Afbud: Peter

1.Gennemgang af referat sidste møde.

 • Ingen kommentarer.

2. Post.

 • Ingen Post.

3. Aktiviteter.

 • Klaus har været til møde med Dansk skiforbund. Div. punkter fra mødet gennemgået.
 • De to instruktører fra sidste år, Anne Sophie og Mia tager skigymnastikken et år mere. Gymnastikken starter 19. september. De kommer med et budget på de nye redskaber som de vil købe. Kim følger op
 • Bent trækker sig som instruktør for rulleski. Der skal findes en afløser, Klaus kontakter Peter og Bent for afklaring og for at takke Bent for et stort stykke arbejde for klubben. Søren søger for vingave. Der skal findes et nyt sted til at opbevare rulleskiene.
 • Søren undersøger om der kan laves turkontoer hvor turlederne får kikke-/brugerret.
 • Klubben stiller med 3 hold til DHL stafetten. Lotte indkøber bander, fint oplæg fremsendt fra Lotte.
 • Kim har oprettet en dropboks hvor elektroniske dokumenter kan gemmes. Den er gratis op til 20 GB. Div. Klubdokumenter er lagt på dropboksen.
 • Kim har oprette en G-mail konto, oplysninger er rundsendt til bestyrelsen.
 • Klubben mangler en som kan følge op på vores Facebook profil, Klaus kontakter Jaenette Sørensen for opfølgning.
 • Kim har oprette Google formularer for tilmeldinger til ture.
 • Nyhedsmail rundt Der skal findes et ekstra bestyrelsesmedlem
 • Lotte arbejder på tur til Hagfjell i uge11, der er kun 6 pladser tilbage.
 • Lotte arranger også tur til Mont Genever i uge 6, der er solgt 10 pladser
 • Kim arrangere ture til Livigno i uge 4, der er 12 tilmeldinger, og
 • Kim har også arrangeret tur Salbach Hinterglim i uge 9, der er ingen tilmeldte pt. Der er deadline til oktober.
 • Hans Wagner arbejder vider med uge 7 tur til St. Anton, der kommer annonce til hjemmesiden
 • Der skal rundsendes nyhedsmail rundt om: Tovholder til aktiviteter, ny kasser, der skal findes oplæg til nye bestyrelsesmedlem Kim sender oplæg rundt
 • Værkstedsdag lørdag den14. januar, Hans Wagner forhøre Erling om han vil stå for det, samt pasning af skikasser.
 • Vinsmagning i oktober mangler tovholder, Klaus kontakter Jørgen Stengade for om han kunne stå for det.
 • Andespild onsdag den 7. december kl. 19.00. Klaus er opråber, der mangler hjælpere, gaver indkøbes. Lotte vil stå for æbleskiver og gløgg.
 • Surf og Skiarrangement i november, Klas afklarer.
 • Hans Wagner kontakter Erling vedr. sneskutter og opbevaring.

4. Hjemmesiden.

 • De mere komplekse lay-out ændringer vil kræve en der har større kendskab til WordPress.
 • Kim har log in til hjemmesiden og har været inde og rette og opdater hjemmesiden.

5. Økonomi

 • Søren fortsætter som kasser i resten af 2016 med det gamle regnskabssystem.
 • Der arbejdes på at finde en afløser til kasser posten, evt. købe sig til hjælp
 • Økonomisystemet ”Convensus” tages først i brug når den nye Kasserer kendes. Der er både PBS og kortbetaling tilknyttet Convensus.
 • Søren får tilrette adgang til turkontoerne / kontoer og slette dem der ikke skal have adgang.  

6. Evt.

Næste bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 hos Hans Wagner

Onsdag den 16. november kl. 19.00 hos Søren

Onsdag den 18. januar kl. 19.00 hos Peter

Tirsdag den 4. april kl. 19.00 hos Klaus

 

Generalforsamling den 26. april kl. 19.00

Hans Wagner