Mødereferat B-møde 4. oktober 2016

 Mødereferat B-møde hos Hans Wagner

Dagsorden:

 1. Gennemgang referat sidste møde
 2. Post
 3. Aktiviteter
 4. Hjemmeside
 5. Økonomi
 6. Evt.

Til stede: Klaus, Søren, Kim, Hans Wagner (ref.)

Afbud: Peter

 1. Gennemgang af referat sidste møde.
 • Ingen kommentarer

     2. Post.

 • Energi Fyn har fremsendt aftale om sponsorstøtte hvor x antal øre/kwh går til klubben, hvis medlemmerne køber strøm gennem denne aftale. Brochure lægges frem til skigymnastikken så medlemmerne kan se om det har interesse.
 • Clumeo har fremsendt tilbud om en platform til at drive en sportsklub. Med systemet kan man tilmelde sig til ture, arrangementer, betalinger m.m. Klaus fremsender oplæg til bestyrelsen så de kan undersøge om det er noget klubben kan bruge.
 • Vi har fået brev om mulighed for at kunne bruge Højby hallen. Det har ingen interesse da vi ikke mangler gymnastiklokaler.

     3.  Aktiviteter.

 • Kim har indkøbt diverse udstyr til gymnastikken efter aftale med instruktørerne.
 • Skiinstruktør Mia er stoppet pga. sygedom. Der er fundet en ny instruktør, Louise som tager onsdag gymnastikken. Gymnastikken fungerer fint med Anne Sophie om mandagen, der var ca. 60 deltager i mandags.
 • Bent trækker sig som instruktør for rulleski. Der skal findes en afløser, Klaus kontakter Peter og Bent for afklaring og for at takke Bent for et stort stykke arbejde for klubben. Søren sørger for vingave. Der skal findes et nyt sted til at opbevare rulleskiene. De kan opbevares ved Hans Wagners nabo sammen med udstyret til Slagterbakken end til der findes en person i Odense der kan overtage.
 • Det skal undersøges om presenningen på liften på Slagterbakken er gået i stykker og evt. skal skiftes. Hans Wagner følger op.
 • Klubben stiller med 3 hold til DHL stafetten. Lotte har indkøber bander og lavet et fint arrangement.
 • Kim har oprettet en dropboks hvor elektroniske dokumenter kan gemmes. Den er gratis op til 20 GB. Div. Klubdokumenter er lagt på dropboksen. Alle bestyrelsesmedlemmer har etableret adgang til dropboksen. Kim vil hjælpe Allan med adgang og bruge systemet.
 • Kim har oprette en G-mail konto, oplysninger er rundsendt til bestyrelsen. De fleste er oprette.
 • Klubben mangler en som kan følge op på vores Facebook profil, Klaus kontakter Jeanette Sørensen for opfølgning. Jeanette har travl for tiden, men Klaus prøver igen.
 • Kim har oprette Google formularer for tilmeldinger til ture. Kim og Hans Wagner bruger systemet.
 • Lottes tur til Hafjell i uge 11, er udsolgt og der er folk på venteliste.
 • Lotte arrangerer også tur til Montgenevre i uge 6, der er solgt 10 pladser
 • Turen med Kim til Livigno i uge 4, er udsolgt
 • Kim har også arrangeret tur til Saalbach Hinterglemm i uge 9, er aflyst pga. manglende tilmeldinger.
 • Uge 7 tur til St. Anton med Hans Wagner, der er 7 tilmeldte og der er ledige pladser. Der er reserveret 40 pladser på hotellet.
 • Kim har udsendt nyhedsmail i august om: Tovholder til aktiviteter, ny kasserer, og der skal findes oplæg til nye bestyrelsesmedlemmer. Det har ikke givet nogen tilbagemeldinger.
 • Værkstedsdag lørdag den14. januar, Erling vil gerne stå for det. Der skal findes en afløser til pasning af skikasser.
 • Vinsmagning i oktober mangler tovholder, Klaus kontakter Jørgen Stengade for om han kunne stå for det. Afventer svar fra Jørgen
 • Andespil onsdag den 7. december kl. 19.00. Klaus er opråber og forhører ved Surfe og Ski vedr. gaver, der mangler hjælpere, gaver indkøbes, Søren forhører ved Dorthe vedr. gaver. Lotte vil stå for æbleskiver og gløgg.
 • Surf og Skiarrangement den 22. november, Klaus afklarer om datoen passer dem.
 • Hans Wagner kontakter Erling vedr. snescooteren og opbevaring. Erling vil gerne beholde snescooteren og trække spor hvis der kommer sne.
 • Kim sender nyhedsbrev rundt om turstatus, kontingentopkrævning og tilbud om gratis håndbold kamp

     4. Hjemmesiden.

 • Kim har log in til hjemmesiden og har været inde og rette og opdatere hjemmesiden.

     5. Økonomi

 • Søren fortsætter som kasserer i resten af 2016 med det gamle regnskabssystem.
 • Der arbejdes på at finde en afløser til kasserer posten, der er forhørt ved forskellige emner, evt. købe sig til hjælp.
 • Økonomisystemet ”Convensus” tages først i brug når den nye kasserer kendes. Der er både PBS og kortbetaling tilknyttet Convensus.
 • Søren får tilrette adgang til turkontiene og øvrige konti og slette dem der ikke skal have adgang.
 • Søren undersøger om der kan laves turkontoer hvor turlederne får kikke-/brugerret.
 • Der er sendt kontingentopkrævning ud. Der er 19 der har meldt sig ud og 1 der har meldt sig ind. Der er pt. 377 medlemmer.  

     6. Evt.

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Onsdag den 16. november kl. 19.00 hos Søren

Onsdag den 18. januar kl. 19.00 hos Peter

Tirsdag den 4. april kl. 19.00 hos Klaus

Generalforsamling den 26. april kl. 19.00

Hans Wagner