1 resultat for etiket: bestyrelse


Mødereferat B-møde d. 15. april 2015

Dagsorden: Gennemgang sidste mødes referat, post, aktiviteter, hjemmeside, økonomi, evt. Til stede: Søren, Dorthe, Erling, Kim, Klaus, Hans Wagner (ref.) Afbud: Peter Gennemgang af sidste mødes referat. Ingen kommentarer. Post. Ingen Post. Aktiviteter. Fremover lægges bestyrelsesmødereferatet på hjemmesiden, referatet sendes rundt til bestyrelsen som skal svare inden for 3 dage med kommentarer, hvorefter Hans Wagner mailer det til Lotte som lægger det på hjemmesiden. Kommunen har et økonomi system ”Convensus” som kan håndtere klubbens styring af regnskaber, medlemmer, klubture m.m. for ca. 5000 - 6000 kr. ...