OS historie

OS 75-jubi-logo-CMYKAf Erling Ecklon – tidligere formand for Odense Skiklub

Odense Skiklubs historie set fra et 75 års jubilæum i 2014. Ja så mange år det siden at Odense Skiklub blev stiftet 26. januar 1939 i kølvandet på stiftelsen af Københavns Skiklub og Dansk Skiforbund – i nævnte rækkefølge – i november 1938. Dog skal det indskydes, at der har været organiseret skiløb i Danmark i langt over 100 år. Dansk Skiløberforening kom på banen i 1929/30, men det egentlige sportslige skiløb tog sin begyndelse med dannelse af Dansk Skiforbund.

At skrive Odense Skiklubs endelige og fuldstændige historie kræver nok sin m/k, men et par kik tilbage i historien kan også have sin værdi. En af hovedkilderne til klubbens historie er to omhyggeligt sidenummererede bøger: Dagbog-Odense Skiklub fra februar 44 til oktober 46 og Dagbog fra november 46 til ….., sidste indlæg er fra generalforsamlingen 23. november 1960.

Bøgerne er unikke på den måde, at de rummer alle klubbens referater, optegnelser, meddelelser (datidens Klub Nyt/hjemmeside), resultatlister og ikke mindst en sand guldgrube af avisudklip om skisport.

Dengang handlede avissporten ikke bare om ”fodbold”, men også hvordan ganske almindelige skiløbere i stort tal en vintersøndag tog skiene på nakken og tog toget til Tommerup, Render eller Langesø for at komme ud og nyde det flotte vintervejr. Også vejrliget blev behandlet, hvor meget sne faldt der, blev det tungt føre eller frost eller regnede det hele væk til det planlagte danske mesterskab i Tommerup. Altså virkelig en mulighed for at tage pulsen på klublivet dengang og se den iver og entusiasme der blev løbet på ski med, selv under de ”trange tider” i 1944-45.

Berghof2I begyndelsen rummede Odense Skiklub også en orienteringsafdeling, men de skilte sig ud fra OS allerede i 1945 som Odense Orienteringsklub, og gennem mange år afviklede OS og OO venskabelige fodboldkampe.

Dengang i 50’erne var man ikke enten alpinløber eller langrendsløber, men dyrkede alle discipliner inkl. skihop. Ja, der har faktisk været en lille skihopbakke nede ved Pilebakken/Dyred Banke, hvor Odense Skiklub gennem mange år både havde sin alpinbakke og muligheder for at lave nogle gode langrendsløjper i det omgivende terræn. Som nyindvandrer til Fyn har jeg også deltaget i både slalom- og langrendskonkurrencer på Pilebakken sammen med mange andre løbere dengang i 70’erne og 80’erne.

Bladrer man dagbøgerne igennem er der en række navne, der går igen. Brødrene Gerhard Olsen og Henning Olsen tegnede gennem mange år Odense Skiklub, de har begge været formand for OS, men ikke mindst som aktive idrætsudøvere har de sat deres spor. Sammen med Hennings Olsens hustru Tove Olsen har de vundet utallige mesterskaber både i klubben, men især også på landsplan, Henning nåede i sin karriere fra 1947 til 1961 at tegne sig for 17 danmarksmesterskaber. Sammen med Viggo ”Stål” Hansen må Gerhard og Henning Olsen tilskrives æren for at Odense Skiklub fremstod som en af Danmarks store Skiklubber, hvor arbejdet med at udvikle talenter havde høj prioritet. Allerede dengang blev der dyrket rulleskiløb, rulleski som var fremstillet af Viggo ”Stål”. Henning Olsen var af den overbevisning at rulleskiløbere bl.a. skulle have noget farttræning, så hvad ligger nærmere end at spænde dem bag bilen!

Erling artikel3

I kølvandet af Olsen-epoken kan hastigt nævnes gode løbere som Bjørn Christiansen, Lars Lynge, Mogens Jacobsen og Steen Frandsen. Steen Frandsen har tidligere givet sit bud på den tidlige skihistorie i OS.

Af lidt yngre løbere huskes Klavs Klavsen, som til 75 år jubilæet skrev Et liv på ski, og Camilla Frandsen, Astrid Normann og Kristian Wulff, som dem der tegnede OS på konkurrencepister og -løjper.

Erling artikel2

Nok er den korte historie om Odense Skiklub ikke trukket helt op til vore dage. Set i forhold til dengang har klubben undergået store forandringer, men den er stadig forankret i det grundlag, der blev skabt dengang.

Hafjell2002